Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012


Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Η ακόλουθη, σχετική με τη Μαθηματική εκπαίδευση, βιβλιογραφία είναι ενδεικτικά πληροφοριακή.

 


Περιοδικα

Educational Studies in Mathematics, Cluver Academic Press, Holland.
Journal for Research in Mathematics Education.
Ευκλείδης Γ΄. Τρίμηνη έκδοση προβληματισμού και έρευνας στη μαθηματική εκπαίδευση Ε.Μ.Ε., Aθήνα 1983...
Μαθηματική επιθεώρηση. Ε.Μ.Ε., Aθήνα 1983...
Σύγχρονη Εκπαίδευση. δίμηνη επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 1981... [συχνά άρθρα για την Μαθηματική Εκπαίδευση].
Το Φ, Περιοδική έκδοση επικοινωνίας και διαλόγου στα Μαθηματικά, 2004...

 Αρθρα

BOUVIER A. "Για μια διδακτική δράση". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 14, 1987.

BOUVIER A. "Στρατηγικές διδασκαλίας". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 20, 1988.
FORT M. "Κονστρουκτιβισμός, από το μαθησιακό στο παιδαγωγικό μοντέλο". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 29, 1991.
HALMOS P. "H διαδικασία λύσης προβλημάτων". Μαθηματική Επιθεώρηση, τχ. 28. [Καταδεικνύει την μαθησιακή αξία πρόκλησης ερευνητικής διάθεσης στους μαθητές, μέσω της αυτόνομης λύσης προβλημάτων].
ΒΑΪΝΗΣ Κ. "Αρχιμήδης, Polya και ευρετικές στρατηγικές στη διδακτική των Μαθηματικών". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 55, 1990.
ΒΕΡΓΙΔΗΣ Δ. "Νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πολιτική και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 69-70, 1993.
ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ. "Στοιχεία από την διδακτική των Mαθηματικών". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 11, 1986. [Αναδεικνύει τη σχέση διδασκαλίας των μαθηματικών και γνωστικών θεωριών].
ΒΟΣΚΟΓΛΟΥ. "Το μαθηματικό πρόβλημα σαν παράγοντας για την απόκτηση και την μεταφορά της γνώσης". Συνέδριο Ε.Μ.Ε., Πάτρα, 1992.
ΓΑΓΑΤΣΗΣ Α. "Πειραματική διδακτική των Μαθηματικών". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχη 35, 36, 37, 1987. [Tα μέσα και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η διδακτική των Μαθηματικών καθώς και σύντομη ιστορική αναδρομή της].

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. "Προς μία ανοιχτή διαδικασία επίλυσης προβλημάτων". Διάσταση [έκδοση του παραρτήματος Ε.Μ.Ε. Θεσσαλονίκης], τχ. 2, 1988. [Ένα πείραμα διδασκαλίας ανοιχτού προβλήματος. Θεωρη­τικές, μεθοδολογικές παρατηρήσεις και αποτελέσματα].
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. (1992). "Κριτική σκέψη, Μαθηματικά και κριτική εκπαίδευση". Συνέδριο Ε.Μ.Ε.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - ΣΟΥΡΛΑΣ Κ. – ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Φ. "Η ανάπτυξη της κατανόησης στα Μαθηματικά". Μαθηματική Επιθεώρηση, Ε.Μ.Ε., τχ. 55, Αθήνα 2001.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - ΣΟΥΡΛΑΣ Κ. – ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Φ. "Ιντεραξιονισμός: μια σύγχρονη γνωσιοθεωρητική προσέγγιση στη Διδακτική των Μαθηματικών". Μαθηματική Επιθεώρηση, Ε.Μ.Ε., τχ. 55, Αθήνα 2001.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. - ΣΟΥΡΛΑΣ Κ. – ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Φ. "Χαρακτηριστικά της μαθηματικής γλώσσας". Μαθηματική  Επιθεώρηση, Ε.Μ.Ε., τχ. 58, Αθήνα 2002.
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ Κ. - ΣΟΥΡΛΑΣ Κ. - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ. "Εφαρμογές της Ανάλυσης. Παράγωγοι, Ολοκλήρωμα, Διαφορικές εξισώσεις". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 31-32, 1991. [Απλές μοντελοποιήσεις πραγματικών προβλημάτων. Το μαθηματικό πρότυπο (παράγωγος, ολοκλήρωμα, διαφορική εξίσωση) είναι κατάλληλο για διδασκαλία στη Γ΄ λυκείου].
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ. "Η επίλυση προβλημάτων. Διδακτικές μεθοδολογίες και προσανατολισμοί στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 69, 1992.
ΠΑΤΡΩΝΗΣ T. "Μια τεχνική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στα Μαθηματικά". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 30-31, 1991.
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Σ. "Οι ευρετικές (Heuristics) στη διαδικασία πρόβλημα λύση (problem-solving)". Eυκλείδης Γ΄, τχ. 6, 1985.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. "Ευρετική επίλυση προβλημάτων". Σύγχρονη εκπαίδευση, τχ. 53-54, 1990. [Επιχειρεί μια διασύνδεση της επιστημολογικής διάστασης των Μαθηματικών, ως γνωστικού
αντικειμένου και του μαθησιακού αποτελέσματος, που επιτυγχάνεται μέσω της επίλυσης προβλημάτων]
.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. "Ιστορία και φιλοσοφία των Μαθηματικών. Ο ρόλος τους στη διδασκαλία των Μαθηματικών". Πρακτικά 4ου πανελληνίου συνεδρίου Ε.Μ.Ε., 1987. [Απαραίτητη, βελτιωτική της διδακτικής πράξης, προϋπόθεση η –έστω και συνοπτική– γνώση της ιστορίας και φιλοσοφίας της γνωσιακής περιοχής των Μαθηματικών που διδάσκουμε].
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ Χ. "Από την εκπαίδευση μέσω της επιμόρφωσης, στην παιδεία". Σύγχρονη εκπαίδευση, τχ. 50, 1990.
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ Χ. "Γενικές σκέψεις για την Μαθηματική παιδεία και τον παιδευτικό λόγο της Γεωμετρίας". Σύγχρονη Εκπαίδευση, τχ. 15, 1984.
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ Χ. "Η φροντίδα για τον εκπαιδευτικό και η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσής μας". Συνέδριο Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., 1991.
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΟΣ Χ. "Ερευνητικές κατευθύνσεις στη διδακτική των Μαθηματικών, στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας για την ριζική αναμόρφωση της Μαθηματικής μας Εκπαίδευσης". 9ο Πανελλήνιο συνέδριο Ε.Μ.Ε., 1990.
ΤΟΥΜΑΣΗΣ Χ. "Ένα πρόβλημα της διδακτικής των Μαθηματικών στη Δ.Ε.". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 7, 1985.
ΤΟΥΜΑΣΗΣ Χ. "Μια ανασκόπηση του παγκόσμιου σκηνικού της δευτεροβάθμιας Μαθηματικής εκπαίδευσης τα τελευταία 200 χρόνια". Ευκλείδης Γ΄, τχ 16, 1987. [Αναφέρεται στα επιστημονικά και κοινωνικά αίτια που οδήγησαν στις μεταρρυθμίσεις των αναλυτικών προγραμμάτων της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Αμερική και Eυρώπη. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη χώρα μας κυρίως μετά το 1950].
ΤΟΥΜΑΣΗΣ Χ. "Μια διαφορετική αντίληψη για την μαθηματική επαγωγή και τη διδασκαλία της". Ευκλείδης Γ΄, τχ. 10, 1985.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ. "Η διδακτική των Μαθηματικών μέσα από τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αρχές". Ευκλείδης Γ΄, τεύχος 2, 1983.

 

 

Ελληνικη Βιβλιογραφια

ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΥ Δ. (1985). Φιλοσοφία των Μαθηματικών. Νεφέλη, Αθήνα.
ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ Σ. (1995). Η ψυχολογία των Μαθηματικών. Gutenberg, Αθήνα.
ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ Σ. (1998). Γνωσιακή Ψυχολογία. Ψυχολογικές μελέτες και δοκίμια. Gutenberg, Αθήνα.
ΓΑΓΑΤΣΗΣ Α. (1991). α) Θέματα διδακτικής των Μαθηματικών. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. β) Διδακτική των Μαθηματικών-πρόγραμμα ERASMUS (1992/93). Γαγάτσης, Θεσσαλονίκη. [Καλή συλλογή άρθρων και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδριa με θέματα από την διδακτική των μαθηματικών].
ΓΑΓΑΤΣΗΣ Α. (1995). Διδακτική των μαθηματικών. Θεωρία - έρευνα. Αrt of text, Θεσσαλονίκη.
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Α. – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. – ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Α. – DI DONNA A. (2008). LOGI­CO­MIX. Ίκαρος, Αθήνα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (1980). Τόμοι 1-3. Παράρτημα Μαθηματικής επιθεώρησης, Ε.Μ.Ε., Αθήνα.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. (2009). Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ - IV. (2000). Αξιολόγηση και Διδασκαλία των Μαθηματικών. Επιμέλεια Καλαβάσης Φ. – Μεϊμάρης Μ. Gutenberg, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. - ΠΟΥΛΟΣ Α. (2000). Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
ΚΑΪΛΑ Μ. – ΚΑΛΑΒΑΣΗΣ Φ. – ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ Ν. (επιμ.) (2002). Μύθοι, Μαθηματικά, Πολιτισμοί: Αποσιωπημένες Σχέσεις στην Εκπαίδευση. Ατραπός, Αθήνα.
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ Μ. (1981). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Γρηγόρης, Αθήνα.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ. - ΘΕΡΙΑΝΟΣ Κ. (2007). Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης. Σαββάλας, Αθήνα.
ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ. - ΘΕΡΙΑΝΟΣ Κ. – ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Θ. – ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γ. (2007). Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Λιβάνης, Αθήνα.

ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χ. - ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γ. Κ. (1994). Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση. Η εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην ελληνική εκπαίδευση (1960-2000). Gutenberg, Αθήνα.
ΚΟΛΕΖΑ Ε. - ΜΑΚΡΗΣ Κ. - ΣΟΥΡΛΑΣ Κ. (1993). Θέματα διδακτικής των Μαθηματικών. Guten­berg, Αθήνα. [Αναφέρεται στους διδακτικούς στόχους (γνωστική ταξινομία) και στις νοητικές δραστηριότητες που μπορούμε να προκαλέσουμε στους μαθητές κατά την διδασκαλία των Μαθηματικών. Αρκετά σημεία του έχουν άμεση πρακτική εφαρμογή].
ΚΟΛΕΖΑ Ε. (2006). Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά. Επιστημολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση της μαθηματικής εκπαίδευσης. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
ΚΥΝΗΓΟΣ ΧΡ. (2006). Το Μάθημα της Διερεύνησης. Παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδακτική των Μαθηματικών. Από την έρευνα στη σχολική τάξη. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Γ. (1990). Ψυχολογία (Εξελικτική – Προσωπικότητας – Ατομικών Διαφορών – Κοινωνική – Ανθρώπινες Σχέσεις – Γενική Πειραματική). Αθήνα.
ΠΑΤΡΩΝΗΣ Τ. - ΣΠΑΝΟΣ Δ. (1996). Σύγχρονες θεωρήσεις και έρευνες στη Μαθηματική παιδεία. Πνευματικός, Αθήνα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. (1992). "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Βασική κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών". Εισαγωγή-επιμέλεια: Ανδρέου Α. Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων-Καθηγητών. Αθήνα.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε., έτη 1983….
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (1991). Επιστημολογία των Μαθηματικών. Αναλυτικο-αναφορικότητα και νομιμοποίηση στα νεότερα Μαθηματικά. Gutenberg, Αθήνα.
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (1993). Ευρετική. Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων. Έλλην, Αθήνα.
ΤOYMAΣΗΣ ΜΠ. (1995). Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών. Gutenberg, Aθήνα. [Θεωρίες μάθησης, μοντέλα διδασκαλίας, οργάνωση διδασκαλίας, αξιολόγηση, ειδικά θέματα διδακτικής των Μαθηματικών ερωτήσεις-ασκήσεις δραστηριότητες].
ΤOYMAΣΗΣ ΜΠ. (1999). Πώς να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών. Κωστόγιαννος, Χαλκίδα.
ΤΣΙΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Δ. (1997). Η Γεωμετρία και οι εργάτες της στην Αρχαία Ελλάδα. Άλιεν, Αθήνα.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ. – ΧΡΙΣΤΟΥ Κ. (1995). Διδακτική των Μαθηματικών. Γ. Δαρδανός, Αθήνα.

Μεταφρασεισ Στα Ελληνικα

BELL E. (1993). Oι Μαθηματικοί. Από τον Ζήνωνα ως τον Cauchy (τόμος 1). Από τον Lobatchew­sky ως τον Cantor (τόμος 2). Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο. [Γλαφυρή σκιαγράφηση της ανθρώπινης πλευράς των μεγάλων μαθηματικών αλλά και εύστοχα επιλεγμένη παρουσίαση του επιστημονικού έργου τους].
BIGGE M. L. (1982). Θεωρίες Μάθησης για Εκπαιδευτικούς. Πατάκης, Αθήνα.
BRIAN BOLT (1990). Μαθηματικές σπαζοκεφαλιές (τόμοι 3). Κάτοπτρο, Αθήνα.
BUNT L. - JONES PH. - BEDIENT J. (1981). Ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών Μαθηματικών.
Γ. Πνευματικός, Αθήνα.
CHANGEUX J.-P. – CONNES A. (1995). Τα Μαθηματικά και ο Εγκέφαλος. Μετάφραση-επι­στη­μονική επιμέλεια: Κασσέτας Α., Μάκρας Σ. και Μανουσέλης Σ. Κάτοπτρο, Αθήνα.
CLAWSON C. C. (2005). Ο Ταξιδευτής των Μαθηματικών. Η εξερεύνηση της εντυπωσιακής ιστορίας των αριθμών. Μετάφραση: Αλεξοπούλου Ε. Κέδρος, Αθήνα.
COHEN L. – MANION L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μετάφραση: Μητσοπούλου Χ. – Φιλοπούλου Μ. Έκφραση-Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
DAVIS D. M. (2001). Η φύση και η δύναμη των Μαθηματικών. Απόδοση: Καραγιαννάκης Δ. – Μαγειρόπουλος Μ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
DAVIS P. - HERSH R. (1991). Η Μαθηματική εμπειρία. Τροχαλία, Αθήνα. [Μεταγνωστική οπτική στα Μαθηματικά. Επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως ποια είναι η φύση των Μαθηματικών, ποια η μεθοδολογία τους, πώς και πού χρησιμοποιούνται, ποια η σπουδαιότητα και τα γενικότερα οφέλη που απορρέουν από τη σπουδή τους].
FONTANA D. (1996). Ψυχολογία για Εκπαιδευτικούς. Μετάφραση: Λώμη Μ. Σαββάλας, Αθήνα.
GARDNER M. (1989). Η Μαγεία των Παράδοξων. Μετάφραση: Δημητρίου Τ. – Τρουφάκος Γ. Τροχαλία, Αθήνα.
HADAMARD J. (1995). Η Ψυχολογία της επινόησης στα Μαθηματικά. Κάτοπτρο, Αθήνα.
HARDY G. H. (1991). Η απολογία ενός μαθηματικού. Μετάφραση: Καραγιαννάκης Δ. – Λάμπρου Μ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
HOLLOWAY G. - EISENSTADT M. - WASON P. (1985). Μάθηση και εκπαίδευση (τόμοι 2). Οpen University of London. Kουτσουμπός, Αθήνα.
HOWARD E. (1990). Μεγάλες στιγμές των Μαθηματικών (τόμοι 1-2). Τροχαλία, Αθήνα. [Ο δελεα­στικός τρόπος που παρουσιάζονται καθοριστικά σημεία στην πορεία της Μαθηματικής σκέψης, μέσα στο ιστορικό και ανθρώπινο πλαίσιό τους, διεγείρει την λαχτάρα της ερευνητικής σκέψης ακόμα και στον μη ειδικό αναγνώστη.]
KAHNEY H. (1997). Λύση Προβλημάτων. Πρόλογος-μετάφραση-επιμέλεια: Ρούσσος Π. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
ΚLINE M. (1990). Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης. Η αποτυχία των μοντέρνων Μαθηματικών. Μετάφραση: Τομανάς Β. Βάνιας, Θεσσαλονίκη. [Τεκμηριωμένη κριτική στο φορ­μαλιστικό-δομικό τρόπο παρουσίασης των προς διδασκαλία περιοχών γνώσης από τα Μα­θηματικά.]
KLINE M. (1987). Tα Μαθηματικά στο δυτικό πολιτισμό (τόμοι 1-2). Κώδικας, Αθήνα. [Tα Μαθηματικά δεν είναι στεγνές τεχνικές διαδικασίες, αλλά μια πηγή σκέψης που ερευνά, εξηγεί, και διαμορφώνει τη ζωή, όπως και κάθε άλλη πολιτιστική δύναμη.]
LAKATOS I. (1996). Αποδείξεις και ανασκευές. Η λογική της μαθηματικής ανακάλυψης. Τροχαλία, Αθήνα.
LANG S. (1998). Μαθηματικές συναντήσεις. Μετάφραση: Μουζακίτης Α. Κάτοπτρο, Αθήνα.
LORIA G. (1971). Ιστορία των Μαθηματικών (τόμοι 1-4). Έκδοση Ε.Μ.Ε., Αθήνα.
MANKIEWICZ R. Η Ιστορία των Μαθηματικών. Μετάφραση: Καρατζάς Λ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα.
OSSERMAN R. Η Ποίηση του Σύμπαντος. Μια μαθηματική εξερεύνηση του κόσμου. Μετάφραση: Κυριακόπουλος Γ. Κάτοπτρο, Αθήνα.
PAULOS J. A. Αριθμοφοβία. Ο μαθηματικός αναλφαβητισμός και οι συνέπειές του. Μετάφραση: Λιβιεράτος Γ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα.
PETERSON I. (1992). Ταξίδι στον κόσμο των Μαθηματικών. W. Freeman & Co, Γιαλλέλης, Μανωλάκης, Αθήνα.
PIAGET J. (1979). Ψυχολογία και Παιδαγωγική. Μετάφραση: Βερβερίδης Α. Επιμέλεια: Ανθουλιάς Τ. Λιβάνης – Νέα Σύνορα, Αθήνα.
POLYA G. Πώς να το λύσω. Μετάφραση: Ψυακκή Ξ. Καρδαμίτσας, Αθήνα. [Κλασικό βιβλίο για την επίλυση προβλημάτων και την διδακτική της προσέγγιση].
STEWART I. (1996). Οι αριθμοί της φύσης. Μετάφραση: Ζαχαρίου Σ. Κάτοπτρο, Αθήνα.
STEWART I. (2003). Οι Μυστικοί Αριθμοί. Μετάφραση: Σπανού Α. Τραυλός, Αθήνα.
STRUIK D. (1982). Συνοπτική ιστορία των Μαθηματικών. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα.
THE OPEN UNIVERSITY (ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). (1985). Μάθηση και Εκπαίδευση 1. Μετάφραση: Κονδύλης Γ. Κουτσούμπος, Aθήνα.
THE OPEN UNIVERSITY (ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). (1985). Μάθηση και Εκπαίδευση 2. Μετάφραση: Μπαρουξής Γ. Κουτσούμπος, Aθήνα.
THE OPEN UNIVERSITY (ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). (1986). Εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών. Μετάφραση: Ψυχογυιός Δ. Κουτσούμπος, Aθήνα.
THE OPEN UNIVERSITY (ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). (1987). Νοημοσύνη και Δημιουργικότητα. Μετάφραση: Μπαρουξής Γ. Κουτσούμπος, Aθήνα.
VECCHI de G. (2000). Διδάσκοντας μαζί, μαθαίνοντας μαζί. Μετάφραση: Καλογνώμης Ι. Σαββάλας, Αθήνα.
VYGOTSKY L. (1988). Σκέψη και Γλώσσα. Μετάφραση: Ρόδη Α. Γνώση, Αθήνα.
WAERDEN VAN DER B. L. (2000). Η αφύπνιση της επιστήμης. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο.


Ξενογλωσση Βιβλιογραφια

AVERBACH B. – CHEIN O. (1980). Mathematics. Problem Solving Through Recreational Mathematics. W.H. Freeman and Company, San Francisco

BEST J. B. (1992). Cognitive Psychology. West Publishing Company, St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco.
BOUVIER A, et al. (1987). Didactique des Mathematiques. Le dire et lefaire. Cedic/nathan, Paris.
BROWN S. I. - WALTER M. I. (1990). The Art of Problem Solving. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New Jersey
CONSTRUCTIVISM IN EDUCATION. (1995). Selected Papers, Edited by Steffe L. P., Gale J. Lawrence Erlbawm Associates, Hillsdale, New Zersey.
COURANT R. – ROBBINS H. (1978). What is Mathematics? An Elementary Approach to Ideas and Methods. Oxford University Press. New York.
DAVIS R. B. (1984). Learning Mathematics. The Cognitive Science Approach to Mathematics Education. Croom Helm, London & Sydney.
ERNEST P. (1991). The Philosophy of Mathematics Education. The Falmer Press. London, New York, Philadelphia.
FREUDENTHAL H. (1973). Mathematics as educational task. D. Reidel, Dorderecht, Holland.
GARDINER A. (1985). Discovering Mathematics. The Art of Investigation. Clarendon Press, Oxford.
KLINE M. (1967). Mathematics for the Nonmathematician. General Publishing Company Ltd. Canada.
LAKOFF G. – NUNEZ R. E. (2000). Where Mathematics Comes From. How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. Basic Books.
PAPPAS TH. (1989). The Joy of Mathematics. Discovering Mathematics All Around You. Wide World Publishing/Tetra.
PAPPAS TH. (1991). More Joy of Mathematics. Exploring Mathematics All Around You. Wide World Publishing/Tetra.
POLYA G. (1967). Mathematical discovery. John Wiley & sons. Inc. N. York.
POSAMENTIER A. S. – STEPELMAN J. (1999). Teaching Secondary School Mathematics. Techniques and Enrichment Units. Prentice Hall.
RESNIKOFF H. L. – WELLS R. O. (1984). Mathematics in Civilization. Dover Publications Inc. New York.
SCOENFELD A. (1987). Cognitive science and Mathematics education. Lawrence Erlbaum Associates, London. [Γνωστικές θεωρίες και Μαθηματική εκπαίδευση. Πώς μαθαίνουμε Μαθηματικά].
SCHOENFELD A. (1985). Mathematical Problem Solving. Academic Press Inc., New York. [Σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα πάνω στην επίλυση προβλημάτων και τις μαθησιακές επιδράσεις της κατά την διδασκαλία των μαθηματικών].
SKEMP R. (1971). The Psychology of Learning Mathematics. Penguin Books Ltd, N. York
SKOVSMOSE O. (1994). Towards A Philosophy of Critical Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.
STEFFE L. P. - GALE Z. (1995). Consructivism in education. Lawrence Erlbaum Associates, New Zersey.
THE CULTURE OF MATHEMATICS CLASSROOM. (1998). Selected Papers, Edited by Seeger F. Voigt J., Waschescio U. Cambridge University Press.
WAERDEN VAN DER B. L. (1983). Geometry and Algebra in Ancient Civilizations. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo.Μαθηματικη Λογοτεχνια

ENZENBERGER H. M. (2000). Το Πειραχτήρι των Αριθμών. Ένα βιβλίο για να τα έχουμε καλά με τα μαθηματικά. Μετάφραση: Αγγελίδου Μ. Ψυχογιός, Αθήνα.

GUEDJ D. (1999). To Θεώρημα του Παπαγάλου. Μυθιστόρημα για τα Μαθηματικά. Μετάφραση: Μιχαηλίδης Τ. Πόλις, Αθήνα.
GUEDJ D. (2008). Η Έπαυλη των Ανδρών. Μετάφραση: Παρλαλόγλου Γ. Ψυχογιός, Αθήνα.
KEHLMANN D. (2005). Η Μέτρηση του Κόσμου. Μετάφραση: Κοσμάς Κ. Καστανιώτης, Αθήνα.
SMULLYAN R. (1998). Την κυρία ή την τίγρη; Και άλλα αινίγματα μαθηματικής λογικής.  Μετάφραση: Λάμπρου Μ. Τραυλός, Αθήνα.
STEWART I. (2006). Επιστολές σε μια νεαρή μαθηματικό. Μετάφραση: Τσιτσώνης Στ. Τραυλός, Αθήνα.
TAHAN M. (2002). Ο Άνθρωπος που μετρούσε. Μετάφραση: Τσιτσώνης Στ. Κάτοπτρο, Αθήνα.
WERTHEIM M. (1998). Το Παντελόνι του Πυθαγόρα. Μετάφραση: Κονδύλης Φ. Π. Τραυλός,
Αθήνα.
ΔΟΞΙΑΔΗΣ Α. (2000). Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ. Καστανιώτης, Αθήνα.
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Τ. (2004). Μαθηματικά Επίκαιρα. Συνειρμοί διαβάζοντας την εφημερίδα. Πόλις, Αθήνα.
ΜΠΑΛΗΣ ΣΤ. (2001). Μαθηματικά και Ποίηση. Από τον Αρχιμήδη στον Ελύτη. Νησίδες, Αθήνα.
Κατάλληλη για λέσχες ανάγνωσης·  περισσότερα στο site www.thalesandfriends.org