Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2008

Γονείς και Μαθηματικά

Γονείς και ΜαθηματικάΑγαπητοί Γονείς
Η εκπαίδευση των παιδιών μας είναι εξαιρετικά σπουδαίο και πολύπλοκο ζήτημα, που απαιτεί καθημερινή επίπονη και συστηματική προ­σπάθεια όλων μας. Σ’ αυτήν την προσπάθεια, θεωρούμε ως αρωγούς τους γο­νείς των μαθητών, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην εκπαιδευ­τική διαδικασία, συνεργαζόμενοι με τους καθηγητές τους.
Οι γονείς, απορροφημένοι στη καθημερινή βιοπάλη, συχνά απογοητεύονται και καταφεύγουν σε κάθε είδους φροντιστήρια, επειδή δεν γνωρίζουν αρκετά για τα σχολικά μα­θη­ματικά των παιδιών τους και άρα δεν τα κατανοούν. Είναι σημαντικό να αντιληφθείτε ότι η μαθηματική εκπαίδευση σήμερα είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας παλαιότερα και επακόλουθα να αναζητήσετε καινούργιους τρό­πους για να βοηθήσετε σχετικά το παιδί σας.
Τα Μαθηματικά είναι πλέον μια γλώσσα του 21ου αιώνα. Το να σκεφτόμαστε, να γράφουμε, να σχεδιάζουμε και να εκφραζόμαστε μέσω των Μαθηματικών είναι βασικές ικανότητες, που μας βοηθούν να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τον κόσμο μας. Τα Μαθηματικά στα σχολεία μας δεν είναι πια ένα σύνολο κανόνων, αλγορίθμων και ακατανόητων ασκήσεων, που πρέπει οι μαθητές να απομνημονεύσουν για εξεταστική κατανάλωση. Μια σύγχρονη τάξη Μαθηματικών πρέπει, μέσα από συνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας(ομάδες εργασίας, διάλογο και επικοινωνία),να εξασφαλίζει εμπειρία σε μαθηματικές γνώσεις και κυρίως ικανότητες ευρύτερα χρήσιμες. Αυτές οι μαθηματικές ικανότητες είναι πέραν της άσκοπης απομνημόνευσης και κατά κύριο λόγο συνίστανται σε ικανότητες λύσης προβλημάτων και δομημένης επιχειρημα­τολογίας (αποδεικτικές συλλογιστικές διαδικασίες, κριτική σκέψη).
Σήμερα, στη μαθηματική εκπαίδευση κυριαρχούν η λύση προ­βλημάτων, η αιτιολογημένη και μαθηματικοποιημένη περιγραφή φαινομένων, η διασύν­δεση Μαθηματικών και πραγματικού κόσμου. Καθώς τα παιδιά μας μεγαλώνουν, είναι σημαντικό να αναπτύσσουν την ικανό­τητα αντίληψης της γεωμετρίας του χώρου (μέτρηση αποστάσεων, εμβαδών όγκων, αναγνώριση βασικών σχημάτων κλπ.), να εκτι­μούν κατά προσέγγιση, να έχουν την αίσθηση της τάξης μεγέθους, να αιτιολογούν τις απόψεις τους με μαθηματικό τρόπο ( μαθηματική σκέψη) και να αντιλαμβάνονται τα μαθηματικά ως πολιτισμικό αγαθό που σχετίζεται με πολλούς τομείς γνώσεων. Πολύ σημαντικές είναι οι ικανότητες λύσης προβλημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τρόπους μέσω των οποί­ων μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρα ερωτήματα αναπτύσσοντας στρατηγικές (μεθόδους), τις οποίες δοκιμάζουμε, ανασκευάζουμε αν δεν λειτουργούν, τις αποδεικνύουμε και έτσι τις γενικεύουμε.
Όταν το παιδί σας διαθέτει τέτοιες ψυχονοητικές ικανότητες ξέρει έστω και κατ΄αρχάς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινής του ζωής.

οι γονείς μπορούν να γίνουν δάσκαλοι του παιδιού τους
Για να βοηθήσετε το παιδί σας να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα των Μαθηματι­κών, είναι απαραίτητο να μιλάτε για τα Μαθηματικά και να αναγνωρίζετε πώς αυτά σχετίζονται με όλες τις πλευρές της ζωής στο σπίτι, στη δουλειά, στη ψυχαγωγία. Γονείς και παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι για να μάθει κανείς Μαθημα­τικά, όπως και κάθε τι άλλο, απαιτείται βιωματική εμπλοκή. Μαθαίνουμε αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον μας και όχι ακούγοντας παθητικά.
Έτσι λοιπόν μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας στη μαθηματική του εκπαίδευση αν :
…ενθαρρύνετε το παιδί να μετέχει ενεργά στη τάξη του και να προετοι­μά­ζεται ανελλιπώς.
…είστε θετικοί για τη δική σας μαθηματική ικανότητα, αλλά και αυ­τήν του παι­διού σας.
…συζητάτε μαζί του για τη σπουδαιότητα των Μαθηματικών στην κα­θημερινή ζωή και υποδεικνύετε σχετικά παραδείγματα.
…παρέχετε δραστηριότητες και αντικείμενα που κάνουν τα Μαθημα­τικά ενδια­φέ­ροντα και ίσως διασκεδαστικά.
…ενθαρρύνετε το παιδί να κάνει ερωτήσεις, να λύνει προβλήματα και να εξηγεί τις λύσεις τους.
…προκαλείτε το παιδί με θέματα αντίστοιχα της ικανότητας του και του παρέχετε υποστήριξη όπου δυσκολεύεται.
…δεν δημιουργείτε άγχος στο παιδί για την βαθμολογία του κάνοντας άστοχες συγκρίσεις με συγγενείς ή φίλους.
…εξοικειώνεστε πρώτα εσείς οι ίδιοι με τα βιβλία, τα παιχνίδια, τις πηγές, τις ιστοσελίδες και τα τηλεοπτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τη μαθηματική μάθηση ώστε μετά να τα υποδείξετε στα παιδιά σας.
…επικοινωνείτε με το παιδί και τον καθηγητή ώστε να μπορείτε να το βοηθή­σετε αποτελεσματικά στο σπίτι.
Ειδικότερα σχετικά με τη βοήθεια στις ανατιθέμενες στο σπίτι εργασίες:
…δείχνετε πραγματικό ενδιαφέρον για αυτές τις εργασίες του παι­διού και το βοηθάτε μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο (δηλαδή όταν έχει εξαντλήσει όλες τις δικές του προσπάθειες).
…παρέχετε ένα κατάλληλο περιβάλλον για να δουλέψει το παιδί.
…είστε θετικοί στις προσπάθειες του παιδιού ακόμα και αν δεν αποδίδουν άμεσα.
…προσφέρετε καθοδήγηση, όχι λύσεις.
…βοηθάτε το παιδί να διερευνά ότι του ζητείται.
…βάζετε το παιδί να «διηγείται μια ιστορία» η οποία να «εικονογραφεί» και να αναλύει το πρό­βλη­μα που επεξεργάζεται.
…επισημαίνετε τις εφαρμογές ενός προβλήματος στην πραγματική ζωή.
…μιλάτε με το παιδί για τις σχολικές του εμπειρίες στα Μαθηματικά.
… « μαθαίνετε » διαρκώς Μαθηματικά μαζί με το παιδί σας.
Τέλος εάν έχετε κάποια ερώτηση ή ανησυχία για το παιδί σας και τα Μαθηματικά θα πρέπει να μιλήσετε πρώτα με το ίδιο και μετά με το καθηγητή του.
Γ. Κοντογιάννης
Μαθηματικός M.Phil.
Σχολικός Σύμβουλος.

2 σχόλια:

Όλγα Κυριάκου είπε...

Τελικά είναι μεγάλο εργαλείο αυτό το ίντερνετ κ.Κοντογιάννη!Είμαι η Κυριάκου Όλγα,μαθητρια σας στο πειραματικό γυμνασίο πριν περίπου 5 χρόνια αν θυμάμαι καλα! Ελπίζω να είστε καλά,είναι πολύ καλό που βλέπω εναν τόσο καλο μαθηματικό ακόμα ενεργό και ακόμα περισσότερο στον τομέα του σχολικού συμβούλου.Σας αξίζει σίγουρα! Χάρηκα που σας βρήκα έστω και διαδικτυακά! Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι!

AYTAPKEIA είπε...

Συγγνώμη για το διαφορετικό, επείγον θέμα:
4 ΝΕA ΗΦΑΙΣΤΕΙA σε Ινδονησία-Καμτσάκα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ για ενδεχόμενο πολυετή ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΧΕΙΜΩΝΑ και οι εγωμανείς εμποδίζουν ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ... ΩΣ ΠΟΤΕ;;;
http://www.volcanolive.com/news.html
http://www.iceagenow.com/Volcanic_activity_increasing_worldwide.htm
http://www.youtube.com/watch?v=hxtcNWdm6Vw